Bölüm Başkan Yardımcıları      

 Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Karaduman