Tanıtım

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında lisans, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında eğitim vermeye başlamıştır. Disiplinlerarası Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Doktora Programı 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı itibari ile öğrenci alımına başlamıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibari ile Biyoteknoloji Bölümü olarak adı değiştirilmiş ve bu şekilde öğrenci alımına başlanmıştır. Bölümümüzdeki eğitim öğretim faaliyetleri, 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ile teorik, uygulama ve laboratuvar olarak yürütülmektedir.

Moleküler Genetik ile Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalı mevcuttur.

Her yıl Lisans düzeyinde ortalama 50 öğrenciye öğretim olanağı tanıyan Biyoteknoloji Bölümünde Eğitim Öğretim faaliyetleri başarıyla sürdürülmektedir.

Ülkemizin kalkınma planlamasında Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanları öncelikli alanlar olarak gösterilerek bu kapsamda geleceğe yönelik olarak Biyoteknoloji, Nanoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanlarındaki AR-GE faaliyetlerine katkı sağlayabilecek kalitede elemanlar yetiştirilmesini amaçlayan bölümümüz, sağlık, çevre, gıda ve tarım gibi alanlardaki pek çok soruna ekonomik ve teknolojik çözümler geliştirme çabasındadır. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz, almış oldukları bilgi birikimi ile ülkemizin teknolojik ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip olacaklardır. 

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders programımızın %25’i, lisans öğrencilerinin ilgi alanına ve iş hayatlarında çalışmalarına destek olabilecek niteliklerde, her yıl öğretim üyesi tarafından güncellenen seçmeli derslerden oluşmaktadır. Lisans öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 109 kredilik mecburi, 39 kredilik seçmeli olmak üzere toplam 148 kredilik dersten dersten başarılı olmalıdır.

Ayrıca 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Bölümü ile uyumlu çeşitli bölümlerden mezun tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı 16 ders şamasında 18 tez aşamasında olmak üzere toplam 34 öğrenciye teorik ve uygulamalı ders eğitimi verilmektedir. Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uzmanlık alan dersi, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden ve az olmamak koşuluyla, en az on ders ile en az bir yarıyıl süreli dönem projesi dersinden oluşmaktadır.